JUDO - EN SPORT MAN FALDER FOR

Historien om Ørsø Judoklub


Ørsø Judoklub blev 10/3 1990 medlem af Dansk Judo og Ju-jitsu Union, og året må betegnes som klubbens formelle grundlæggelse, selvom der allerede tidligere var flere uformelle opstartsforsøg.
Klubben blev startet af Torben Pedersen, der i mange år har været træner i klubben.

 

Stor sponsorgave til Ørsø Judoklub!

Sponsorpenge overrækkelseØrsø Judoklub holdt juleafslutning for alle klubbens medlemmer tirsdag, den 11/12-07. De sidste mange år er der blevet holdt juleafslutning for hvert hold – men da der i år ville ske noget udover det sædvanlige – skulle det holdes for alle på én gang. Der blev budt velkommen til alle - især til John Johansen fra DK Automater og Jørgen Nielsen fra ØA – og til alle kæmpere, trænere, bestyrelse, forældre og søskende.
Efter velkomsttalen var der judo/leg for kæmperne. Derefter var der opvisning af nogle kæmpere fra det store hold – og så skulle ”overraskelsen” afsløres. John Johansen fra DK Automater har sponsoreret kr. 50.000,-, hvoraf de kr. 35.000 er til klubben, og de kr. 15.000,- er til Vendelboturneringen (en lille sammenslutning af nordjyske judoklubber) og købmanden i Gerå havde sponsoreret 20.000,- til Ørsø Judoklub. John overrakte de 2 checks til formand Helle Kirketerp – til stor jubel fra klubbens medlemmer. Helle udtalte ” Vi er utroligt stolte og glade for den sponsorgave, vi har fået i dag og som tegn på dette, har vi fået lavet et skilt med DK Automater – som hænger over døren til motionsrummet. Det er ikke hver dag, sådant noget sker! – Tusind tak! Det er jo juletid og vi kan vist roligt sige, at John har været vores julemand i år. Og en julemand har jo nisser til at hjælpe med at bringe gaver ud – og derfor har Ørsø’s bestyrelse besluttet, at de kæmpere der i 2007 flere gange har været ude at kæmpe til turneringer rundt omkring i Danmark og været Ørsø Judoklub’s ansigt udadtil – de får en hvid Europa gi med deres navn broderet på. Derudover får alle klubbens medlemmer en vandflaske med logo og navn på.

Vi har også valgt at give vore hjælpetrænere kr. 1000,- som tak for deres indsats i 2007 Til slut planlægger vi at tage et par ture sydpå i bus – i første omgang til Rendsburg den 9 og 10 februar 2008 – hvor alle kæmpere kan deltage gratis. Alt dette kan vi takke John for – så skal vi ikke give ham en kæmpehånd” Derefter skulle der udtrækkes ”gaver” i forbindelse med salg af julekalendere. Gaverne var sponsoreret af forretninger i Dronninglund og Hjallerup. Til slut var der gløgg/kaffe/sodavand og æbleskiver til alle.

 

Den NORDJYSKE Idrætspris

I 2004 fik vi et skulderklap af de store. Vi fik Den NORDJYSKE Idrætspris. NORDJYSKE STIFTSTIDENDE skrev om os:
 
Solen skinnede på Ørsø
-Medlemmerne i klubben var lamslåede og stolte, da de hørte om den store ære, siger Ørsø Judoklubs næstformand, Helle Kirketerp. Hun modtager 2004-prisen sammen med formand Torben Peddersen og tidligere kasserer Jan Meyer.
 
ØRSØ:- Det er da løgn! Sidste år i maj måned skinnede solen lidt kraftigere på Ørsø Judoklub, end den plejer at gøre. Den bemærkelsesværdige og dog lidt henglemte judoklub fik 100.000 kroner og en masse respekt i gave - som vindere af Den NORDJYSKE Idrætspris 2004.
 
Klubbens næstformand, Helle Kirketerp, troede knap sine øren, da hun fik nyheden serveret.
 
- Jeg råbte "det er da vel løgn" i telefonen, for jeg troede det var gas, husker hun.
 
Og da hun først var overbevist om nyhedens troværdighed, kom stoltheden snigende.
 
- Det gjorde mig meget, meget stolt. At folk syntes vi fortjente prisen foran så mange store klubber og personligheder - det er fantastisk og virkelig et skulderklap af de store, siger Helle Kirketerp.
 
Omgivelserne reagerede positivt. Såvel Dronninglund Kommune som Dansk Judo Union og klubbens sponsorer har henvendt sig med lykønskninger og endnu flere rosende ord.
 
Klubfilosofi gav prisen
Ørsø Judoklub fik Den NORDJYSKE Idrætspris 2004, fordi klubben i særlig grad formår at favne både bredde og elite. Endda på en sådan måde, at klubben har ry for at være et hyggeligt sted at motionere - samtidig med, at kæmperne henter den ene medalje og udmærkelse efter den anden hjem til klubben.
 
- Vi har den holdning, at uden bredden er der ingen elite - og omvendt, forklarer, Helle Kirketerp.
 
- Derfor skal begge grupper også tilgodeses, så de føler der bliver gjort noget for dem, siger næstformanden om klubbens filosofi.
 
Med de 100.000 kroner, som fulgte med sidste års idrætspris, får klubben råd til at gøre nogle af de ting, der ellers aldrig var penge til. I maj måned bespiser klubben medlemmerne og afslører samtidig planerne for, hvad de resterende penge fra prisen skal bruges til.
 
- Men jeg kan da godt afsløre, at vi drømmer om at lave en sovesal i klubben så vi kan holde weekend-arrangementer, ligesom vi har nogle forskellige planer om udlandsture, fortæller Helle.
 
Hvem kan modtage Den NORDJYSKE Idrætspris?
Prisen uddeles af NORDJYSKE STIFTSTIDENDE og Spar Nord én gang årligt. Prisen uddeles til en idrætsudøver, et hold idrætsudøvere, en idrætsleder, en gruppe af idrætsledere eller en idrætsorganisation, som på markant vis har præqet idrætten i Nordjylland i det forløbne år - og som opfylder et eller flere af følgende kriterier:
 
-Et godt eksempel for andre - socialt og/eller sportsligt
-Har udvist et specielt uovertruffent kammeratskab
-Hår opnået et markant sportsligt resultat
-Har udvist sportsånd der fremmer sportens renomme
-Bredde og/eller elite
-Amatør eller professionel
 
Prisen kan tillige tildeles en klub aktive, interesserede, initiativrige, positive og ikke voldelige supportere.
 
Nordinfo skrev om judoklubben:
Bladet udgives af DIF Amtsudvalg, Danmarks Idræts-Forbund, DIF-Nordjylland.
I Nordinfo 2004 nr.2 skrev man om judoklubben i forbindelse med prisuddelingen:
 
Til Hjallerup og så til højre...
En af landets største og stærkeste judoklubber ligger i den lille landsby Ørsø i Vendsyssel.
Af Thyge Hansen
 
Man træder nok ikke beboer­ne i Ørsø for nær ved at kalde deres by for en flække. Det er måske endda tæt på at være en smigrende betegnelse for den lille sjat huse på hver side af landevejen fire kilo­meter uden for Dronning­lund.
 
Imidlertid kan de mere ydmy­ge steder også rumme på spændende historier og det gør Ørsø bestemt for de idrætsinteresserede. I byens ene ende, lidt ned ad en side­vej ligger den tidligere skole­bygning. Den er i dag hjems­ted for Ørsø Judo Klub, der med 135 medlemmer er lan­dets fjerdestørste målt på antal medlemmer. Et antal der er højere end byens indbyggertal, men klubben sam­ler også sine medlemmer fra en stor del af Vendsyssel.
 
Legede lidt:
I klublokalerne finder man denne aften også det tre­kløver, der mere end nogen andre tegner Ørsø Judo Klub. Torben Pedersen, Helle Kir­keterp og Jan Meyer udgør det udvalg, der leder klubben som rent organisatorisk er en del af Ørsø Idrætsforening. Den har udover judo senior­fodbold på programmet og gør sig her i de lavere serier. Fodboldspillerne er for længst kommet i mindretal men til daglig trives de to afdelinger i fin sameksistens. Denne aften er en af de første træningsgange efter sommer­ferien, og Helle Kirketerp, som også fungerer som chef­træner, har travlt med at instruere et hold unge judo­kæmpere i Dojo'en, som kamppladsen hedder i judo.
"Det hele begyndte med, at vi for cirka 30 år siden var nog­le stykker, der gik og legede lidt med sporten. Vi var ikke organiseret i forbundet og på et tidspunkt gik det i sig selv igen. Vi kom så lidt i gang igen omkring 1980 og var på et tidspunkt 20 kæmpere, men igen ebbede det ud," for­tæller Torben Pedersen.
 
Da der så omkring 1988 igen var snak om at starte aktivite­ten op igen satte Torben Pedersen som betingelse, at klubben skulle være medlem af forbundet, så den kunne deltage i stævner, og kæm­perne kunne blive gradueret. Samtidig blev det muligt at købe den gamle skole som klublokaler. Dermed gik startskuddet til en udvikling, der kun er gået en vej, og foreløbig er kulmineret med de 135 medlemmer. Flere er der ganske simpelt ikke plads til i de hyggelige, men set med judo-Øjne lidt for små rammer. Og det er kæmpere af høj kvalitet. Således har klubben seks med i truppen til Ungdoms-OL, og har de seneste 8-10 år været den mest vindende klub ved Ung­doms-DM.
På seniorfronten, regner man med også at blive en magtfaktor, når de mange talentfulde ungdomskæmpere vokser til.
 
"Vi fik lokket Helle Kirketerp til som cheftræner fra Aal­borg, og det har været meget vigtigt for klubbens og kæm­pernes udvikling, fortæller Torben Pedersen, der også selv har fungeret som træner i perioder. Alt sammen på 100 procent frivillig basis. Der er ikke en lønningskrone i Ørsø judo Klub," forsikrer Torben Pedersen.
 
Klubben har en hovedsponsor i Hellevad-Ørum Sparekasse, og derudover laver en støtte­forening en del midler, der bruges til at støtte stævnedel­tagelse og træningslejre.
 
God tone:
Klubbens succes har hverken Torben Pedersen eller Jan Meyer en entydig forklaring på. Torben Pedersen peger blandt andet på det værdig­rundlag, som ligger i judo­sporten.
 
"Der er en god omgangstone og respekt for hinanden. Kli­kedannelser har vi ikke nogen af. Og så er der måske også et element af social opdragelse i sporten. Vi giver jo også folk nogle redskaber, som de faktisk kan slå et andet menneske ihjel med. Derfor skal vi også være 100 procent sikre på, at de er disciplinerede," siger han. "Samtidig har vi nok været rimeligt åbne, og taget ved lære af de erfaringer, som andre klubber har gjort," mener Torben Pedersen.
 
"Og så skal der jo være nogen ildsjæle, der svnes, det er sjovt at drive klubben frem­ad," supplerer Jan Meyer.
 
Elite og bredde:
Ørsø Judo Klub satser bevidst både på bredden og eliten. De to ting er forudsætninger for hinanden, mener man. Og Torben Pedersen er ikke i tvivl om, at klubbens gode kæmpere er et stort aktiv for klubben. Han efterlyser i den forbindelse en lidt større vilje og anerkendelse til idrætseli­ten generelt i Danmark.
 
"Vi vil godt have stjerner, men vi vil ikke altid give dem nog­le ordentlige forhold at udvik­le sig under," siger han.
 
Gode forhold er der i Ørsø, hvor landets elitekæmpere ofte holder træningssamlin­ger. Her kan de hygge sig med fodbold på den nærlig­gende bane eller en pot bil­lard hos billardklubben, der også holder til i den gamle skole.
 
"Og så er det jo let at fokuse­re på sporten, når man er i Ørsø, for der er ikke nogen fristelser til at distrahere," smiler Torben Pedersen, der også efterhånden har fået lært de københavnske judokæm­pere, hvor Ørsø ligger. Tidli­gere plejede han blot at sige, at de skulle til Hjallerup og så til højre.
 
Æren er vigtigst:
I sommeren 2004 fik klubben en helt kontant belønning for og anerkendelse af sit store arbejde for idrætten. Den Nordjyske Idrætspris på 100.000 kroner fra Spar Nord Bank og NORDJYSKE Stiftstidende.
 
Høj moral, jernhård træningsindsats, et godt kam­meratskab, stor lokal opbak­ning og et flot frivilligt leder­arbejde var nogle af de præmisser, som, dommerko­miteen brugte som begrun­delse for valget af klubben, der har vist, at besidder man de kvaliteter, han rigtig meget lade sig gøre. Også selv om man ikke ligger i en storby
 
- Det er dejligt at få pengene, som selvfølgelig er en stor hjælp for os. Men for os er æren og anerkendelsen nu nok vigtigere, slutter Torben Pedersen.

 
Bliv medlem
Tryk på knappen og bliv medlem
Bliv medlem

Sponsorer


Kalender
Besøg vores side
Ørsø Judoklub | Bjergvej 4 | 9330 Dronninglund | Tlf.: +45 23379142